Logo
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
03.04.2023
Nové dřevěné lucerničky DŘEVĚNKY z naší dílny
Milí přátelé, je to tady!   Přicházíme s dlouho avizovaným představením nových světýlek. Několik let nám ležel v šuplíku nápad na výrobu d... číst celé
02.01.2023
Soutěž o lucerničky
Pravidla spotřebitelské soutěže www.vanocnilucernicky.cz pravidla soutěže naleznete zde: www.vanocnilucernicky.cz/soutez-2022 číst celé
14.12.2022
Doručení do Štědrého dne
Doručení do Štědrého dne U objednávek které nám dojdou do 19.12.2022 do 23:59 a u objednávek, které budou zaplaceny převodem do 19.12.2022 do 23:59 g... číst celé
Zobrazit všechny novinky
 1. Úvod
 2. Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní společnost: DAMAPEK, s.r.o.

Se sídlem: Legerova 1830/44, 120 00 Praha 2 - Nové Město

IČO: 06104738, DIČ:CZ06104738 (jsme plátci DPH)

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka
275864.

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

www.vanocnilucernicky.cz


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti DAMAPEK, s.r.o., se sídlem Legerova 1830/44, Nové Město, 120 00 Praha 2, identifikační číslo: 06104738, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 275864 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou, nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vanocnilucernicky.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky  (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží za účelem dalšího prodeje od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Je zakázán další prodej zboží bez písemního souhlasu prodávajícího.

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a dodržovat diakritiku, velká a malá písmena. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.     Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně (daně z přidané hodnoty "DPH") a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Dodání zboží mimo ČR momentálně není možné.

3.4.     Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1.   Objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   Způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   Informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.     Před zasláním závazné objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do závazné objednávky. Závaznou objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v závazné objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • na dobírku, pouze objednávky nepřevyšující celkovou cenu 4999,- Kč (platba pouze hotově, platby kartou máme zakázané z důvodu vysokých poplatků)
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 201705090/5500, vedený u peněžního ústavu Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet prodávajícího“). Tyto objednávky je možné expedovat/odeslat pouze s platbu na fakturu předem. Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu převodem po zákazníkovi, který minulosti uskutečnil objednávku, ale nevyzvedl si jí, nebo jí neuhradil.  Platba předem se hradí na účet prodávajícího až na základě výzvy, nebo faktury od prodávajícího. Platby uhrazené bez platebních údajů zejména variabilního symbolu přiděleného prodávajícím (nebo zaslání pod chybným variabilním symbolem) se takovéto platby považují za neidentifikovatelné a budou vráceny zpět nejpozději do 30 následujících dní po vytvoření měsíčního výpis z účtu od banky. Měsíční výpis je tvořen vždy k poslednímu dní v měsíci za který je vystaven. Tyto neidentifikovatelné platby zaúčtováváme až při zpracování měsíčního výpisu z banky. Vrácení je možné i dříve, pokud se odesílatel platby ozve sám, následně bude platba vrácena zpět nejpozději do 14 dnů od obdržené informace odesílatelem.  Platby převodem akceptujeme pouze v CZK a to jen v rámci tuzemských bank. Zahraniční platby v současné době neakceptujeme i z důvodu vysokých bankovních poplatků. Jakékoliv bankovní poplatky vzniklé při platbě ze zahraničního účtu, budou vyžadovány po objednavateli.

4.2.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. V případě nepřevzetí zásilky kupujícím (mimo případy, kdy je zásilka při přepravě poškozena), má prodávající nárok na náhradu expedičních nákladů od kupujícího. Kupující bere na vědomí, že veškerá oznámení týkajících se objednávek (potvrzení objednávky, zpracování,  odeslání, výzvy a pod.) budou zasílána e-mailem z adresy: objednavky(zavináč)vanocnilucernicky.cz a bere na toto na vědomí. Zákazník je povinen si hlídat zaslaná oznámení ve svém e-mailu.

 

Expediční služby               Cena
Expediční služby + Dodání na adresu kurýrem v ČR           155 Kč
Dobírka kurýrem v ČR, platba pouze hotově bez možnosti platby kartou
             30 Kč
Expediční služby + Zásilkovna CZ             90 Kč
Dobírka Zásilkovna CZ, platba pouze hotově bez možnosti platby kartou             30 Kč
Platba předem na účet (cena za expedici kurýrem nebo Zásilkovnou je účtována vždy) zdarma

 

DOPORUČUJEME PRO EXPEDICI POUŽÍVEJTE DORUČENÍ ZÁSILKOVNOU, PŘEDEJDETE  TÍM KOMPLIKACI S DORUČENÍM PŘED VÁNOCI!!! Dopravci mohou být před Vánoci vytíženi a mohou zásilky nechat na kterémkoliv výdejním místě zásilkovny, nebo jejich výdejním místě. Náš e-shop nenese jakoukoliv odpovědnost za přepravce, který může zásilku nechat na výdejním místě a balíček nedoručí na adresu z důvodu plných kapacit přepravy.

Doručení na adresu používejte pouze v místech, kde není zasilkovna.cz

 

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu předem dříve jak týden před samotnou expedicí. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.      V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do pěti kalendářních dnů od vystavení faktury na zboží.

4.5.     V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.       Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající   je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, nebo přiloží do přepravního obalu zasílané objednávky.


5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) kalendářních dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Dnem doručení písemného odstoupení se považuje den podání na poště, nebo v případě elektronického podání okamžik doručení e-mailu prodávajícímu. Pozor zásilky s vraceným, nebo reklamovaným zbožím zaslané na dobírku nepřebíráme. Odstoupením od kupní smlouvy nelze považovat nepřevzatý balíček s objednávkou ani nekomunikace s Prodejcem.

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s expedicí a dodáním zásilky od prodávajícího a náklady s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Pro urychlení a jednoduší vyřízení vrácení zboží může kupující požádat prodávajícího, aby vygeneroval tzv. vratkový štítek balíčku. Balíček kupující podá na jakékoliv pobočce zásilkovny. Cena za vratkovou zásilku bude zákazníkovi sdělena při dotazu na vrácení zboží jelikož poskytovatel služby zásilkovna.cz v průběhu roku může cenu služby změnit. (Nyní je orientační cena vratkové zásilky 70,-- Kč vč. DPH. Cena za vratkovou zásilku bude zákazníkovi odečtena z vráceného zboží). Tento způsob vrácení zboží je pro kupujícího finanční velice výhodný, než zaslání jiným způsobem a pro kupujícího z důvodu rychlého administrativního vyřízení.

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do třiceti (30) kalendářních dnů (na účet kupujícího uvedený v odstoupení od smlouvy) od vrácené zásilky zboží kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu (nejpozději do 30 dnů od vráceného/doručeného zboží prodávajícímu), a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že nebude dárek vrácen prodávajícímu bude kupujícímu stržena jeho hodnota z ceny vráceného zboží. Prodávající má nárok na úhradu nákladů s pojených s případným odstraněním poškození/zašpinění zboží (například na lucerničkách otisky, prstů, smůla ze stromku, poničená, či špinavá krabice).

5.8.      Kupující má právo svou závaznou objednávku storovat ještě před expedicí zásilky. V případě, že kupující před odeslnáním závazné objednávky prodávajícím a předáním zásilky přepravci neprovede storno objednávky, prodávající má nárok od kupujícího požadovat úhradu  expedičních nákladů a nákladů na vrácení zásilky zpět.

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

POZOR: - nepřebírejte viditelně poškozené balíky (například rošlápnutý, roztržený obal tak, že je vidět obsah přepravní krabice a pod.)

              - v případě že bude pobočka Zásilkovny dočasně, nebo trvale uzavřena (dovolená, naplnění kapacity atd.) bude Vaše objednávka odeslána automaticky na pobočku Zásilkovny nejbližší k původní uzavřené pobočce. O adrese a otevírací době nejbližší pobočky Vás bude zasilkovna.cz informovat v SMS a e-mailu.

             - pokud je zásilka na dobírku platba je možná pouze v hotovosti dopravci (platba kartou není možná)

Po obdržení objednávky je kupující povinen zkontrolovat do 2 dnů objednané zboží (jeho funkčnost, u vánočních ozdob jejich neporušenost, kompletnost objednávky). Na pozdější reklamace poškození během přepravy a pod. nemůžeme brát zřetel. Samozřejmě, že záruka na veškeré zboží a jeho funkčnost je 24 měsíců.

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.2.1.   Má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   Se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   Je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.   Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Pozor zásilky s vraceným, nebo reklamovaným zbožím zaslané na dobírku nepřebíráme. 

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7.      Záruční lhůta je stanovana dle § 2165 dle občanského zákoníku. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od zakoupení zboží.

7.8.     Pro urychlení a jednoduší vyřízení reklamace zboží může kupující požádat prodávajícího, aby vygeneroval tzv. vratkový štítek balíčku. Balíček kupující podá na jakékoliv pobočce zásilkovny. Cenu za vratkovou zásilku hradí prodávající. Tento způsob zaslání zboží pro uplatnění reklamace je pro kupujícího a prodávajícího výhodný z důvodu rychlého administrativního vyřízení. Prosíme nezasílejte nám zboží k reklamaci bez předchozí domluvy a né jinak než přes vratkový balík zásilkovny. Jiný způsob vrácení nemůžeme bohužel vyřídit.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3.      Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

8.5.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.6.      Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.


9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2.      Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5.      Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou zákonem o DPH a zákonem oúčetnictví. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1.     Požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2.     Požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9.       Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

10.1.  Kupující souhlasí se zasíláním důležitých informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího pokud tento souhlas udělil.


11. DORUČOVÁNÍ

11.1.  Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.


12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.4.   Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.5.   Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Legerova 1830/44, Nové Město, 120 00 Praha 2, adresa elektronické pošty: objednavky(@)vanocnilucernicky.cz, telefon +420 605 521 364.

 

V Praze dne  01.05.2022

Dalibor Peklák, DiS.

jednatel společnosti

 

 

PŘÍLOHA:

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy:

Oznámení o odstoupení od kupní  smlouvy

Adresát 
DAMAPEK, s.r.o.

kontaktní adresa pro zaslání odstoupení od smlouvy a zboží

Legerova 1830/44, Nové Město, 120 00 Praha 2 - Nové Město

IČO: 06104738, DIČ:CZ06104738

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od kupní smlouvy číslo (číslo objednávky) ............................ o nákupu tohoto zboží (*)

..................................................................................................................................................................

Datum objednání (*) /datum obdržení (*):......................................................................................

Jméno a příjmení kupujícího:  ..........................................................................................................

Adresa kupujícího: ...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Číslo daňového dokladu: ..................................................................................................................

Číslo účtu, na který má být vrácena částka za vrácené zboží ..................................................

 

Podpis kupujícího: .......................................

 

Datum: .......................................

 

(*) Nehodící se škrtněte

 

 

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace:

Reklamační protokol

Prodávající:
DAMAPEK, s.r.o.

Legerova 1830/44, Nové Město, 120 00 Praha 2 - Nové Město

Prosíme využívejte možnost zasílání zboží k reklamaci  zásilkovnou dle obchodním podmínek dle bodu 7.8.

Legerova 1830/44, Nové Město, 120 00 Praha 2 - Nové Město

IČO: 06104738, DIČ:CZ06104738

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto reklamujeme zboží z

objednávky číslo ..................................................... o nákupu tohoto zboží (*)

..................................................................................................................................................................

Datum objednání (*) /datum obdržení (*):......................................................................................

Jméno a příjmení kupujícího:  ............................................................................................................

Adresa kupujícího: .................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Číslo daňového dokladu: ....................................................................................................................

Popis reklamovaného zboží a jeho závady: ................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Návrh kupujícího/zákazníka na vyřízení reklamace: 

* výměna / * oprava / * vrácení peněz

Číslo účtu, na který má být vrácena částka za reklamované zboží v případě uznání reklamace

.................................................../.................

 

Podpis kupujícího: .......................................

 

Datum: .......................................

 

Vyplní prodávající:

Způsob vyřízení reklamace :

* výměna / * oprava / * vrácení peněz * / * zamítnutí reklamace

Vyjádření se k reklamaci:  ................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Reklamace vyřízena/ uzavřena dne:  ................................................

(*) Nehodící se škrtněte

 

 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO KUPUJÍCÍ:

 

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH

ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ

 

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad.

Spotřebitel je informován symbolem níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2005/2005c123z0352p006o001.png

https://www.zakonyprolidi.cz/disk/cs/file/2005/2005c123z0352p006o002.png

 

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě společnosti REMA Systém, která je určena pro zpětný odběr, viz https://www.rema.cloud/sberna-mista/
 • prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro
 • v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík
 • v případě množství do 20 kg je možné využít službu re:Balík
 • v případě množství nad 20 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ
 • v místě prodeje na adrese kamenné prodejny s elektronikou

 Další doplňující informace k bateriím jsou dostupné:

http://www.rema.cloud/wp-content/uploads/documents/rema-battery/pro-verejnost/01.pdf

 

Za elektroodpad byl odveden recyklační příspěvek do kolektivního systému společnosti REMA Systém, a.s., IČO: 64510263 na základě „Smlouvy o zajištění plnění povinností výrobce elektrozařízení“. Jsme držiteli osvědčení č. 0508131932.

 

 

Do Vánoc zbývá

 • dnů
 • hodin
 • minut
 • sekund
© Copyright 2017 – 2023 DAMAPEK, s.r.o.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz